Catchwise

Oppdag kraften av data for ditt fiskeri 🎣🧠

Følg fisken med prediksjoner og kunstig intelligens. Få anbefalte områder basert på historisk data. Nøkkeltall for alle fartøy i flåten - kun ett klikk unna.
image of ai at sea

Visualiser fangst over tid

Med Catchwise sitt fangstkart kan du visualisere fangst over tid. Planlegg fiskeriet ditt frem i tid ved å analysere fangst på historisk gode områder - i kombinasjon med månefaser, temperatur og flere faktorer.

Hva brukerene sier

Hør hva noen av brukerene våre sier om hvilken verdi de får fra tjenesten.

"Lettere å bestemme hvor en skal fiske"

Skipper

"Kjekt å vite, slepp å gå til den plassen om der er lite fangst"

Skipper

"Det ga veldig god innsikt i om våre fartøy, redskap og mannskap presterte i forhold til samanliknbare fartøy."

Reder

"Veldig flott verktøy for å ha oversikt over fiskeriaktiviteten og planlegge og gjennomføre eget fiskeri."

Driftsjef

"Fantastisk for undervisning til fremtidige fiskere. Det gir dem verdifull innsikt i hvordan fiskeriene er til en hver tid."

Lærer på VGS

"Lettere å gjør en god tur, og vi fikk enorme drivstoffbesparelser. God støtte!"

Skipper

En datadrevet verktøykasse

På havet er tid og drivstoff uvurderlige ressurser. Hvert ekstra minutt brukt på leting og hver unødvendig liter drivstoff kan bety betydelige kostnader over tid. Mindre leting, mer fangst.

Full oversikt. Alltid.

Se posisjoner på andre fartøy, slepelinjer, havbunn og mer. Catchwise gir deg full oversikt over fiskefeltet.

Sammenlign med andre

Sammenlign hvordan ditt fartøy presterer i forhold til resten av flåten. Få innsikt i hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

Som beskrevet i media

– Målet vårt er å bli yr.no for fiskeri, en slags værmelding for hvilke områder det er størst sjanse for å få fisk av en bestemt art.– Målet vårt er å bli yr.no for fiskeri, en slags værmelding for hvilke områder det er størst sjanse for å få fisk av en bestemt art.Catchwise omtalt av NCC for beste løsning ved prediksjon av fangst med AICatchwise vinner FishAI: Sustainable Commercial Fishing Competition 2022

Økt fiskerieffektivitet for et mer bærekraftig fiske 🦭

Vi vil at alle norske rederier skal ha tilgang på verdien og innsikten fra havdata, uten at du skal trenge å hyre en analytiker.

Catchwise reduserer tid brukt på å lete etter fisk
- mer fangst for mindre drivstoff.

Lønnsomt for rederiene. Bra for miljøet.

Ofte stilte spørsmål