Catchwise presenterer

Norges mest fangsteffektive fartøy i April 2024

Vi estimerer fangsteffektiviteten til de norske fiskefartøyene. Her er vinnerene for April.

Trykk på en lengdegruppe over for å endre kategori ☝️

Topplisten for 28-60m

Vi ringer inn våren og presenterer de mest fangsteffektive fartøyene i April 2024. Månedens kategorier inkluderer torsk, sei og kolmule, de tre mest fiskede artene i perioden. Som alltid er listen basert på fangstrate - kilo fisk per time til havs. Totalt landet baserer seg på landinger med kategoriens hovedart. Vi gratulerer alle fartøyene som har utmerket seg i April 🎉

Kategorier:

Torskefisket i April

Torskefisket i April er preget av høy aktivitet og intens konkurranse. De fartøyene som har utmerket seg i torskefisket i April inkluderer:

badge

🥇 Sjohav

Sjohav benytter snurrevad for å oppnå høy fangstrate i torskefisket, og demonstrerer enestående dyktighet og effektivitet.

 • Fangstrate på 1373 kg per time
 • Landet totalt 72 tonn i April
 • 1 landing
Bilde av Rødholmen

Catchwise · Foto: Sjohav tatt av Frode Adolfsen, Skipslistene

🥈 Synes

Synes gjør et dypdykk i bunntrålmetoden og bringer hjem store mengder torsk med fantastisk effektivitet!

 • Fangstrate på 1349 kg per time
 • Landet totalt 934 tonn i April
 • 2 landinger
Bilde av Rødholmen

Catchwise · Foto: Synes tatt av Odd Remi Simonsen, Skipslistene

🥉 J.Bergvoll

Her er det avgjort på kiloene! Sterk pallplassering av J.Bergvoll i et beintøft segment.

 • Fangstrate på 1308 kg per time
 • Landet totalt 864 tonn i April
 • 2 landinger
Bilde av Rødholmen

Catchwise · Foto: J.Bergvoll tatt av Harald M Valderhaug, Skipslistene

Seifisket i April

Sesongen for sei er i full gang, og de fartøyene som har fisket godt med sei i April inkluderer:

badge

🥇 Bluefin

Bluefin setter standarden med enestående fangstrater i bruk av Snurpenot/ringnot, og dominerer. Vi gratulerer!

 • Fangstrate på 2343 kg per time
 • Landet totalt 57 tonn i April
 • 1 landing
Bilde av Rødholmen

Catchwise · Foto: Bluefin tatt av Eier, Skipslistene

🥈 Rowenta

Rowenta herjer i sei-fiske med snurrevad, og viser imponerende volum og hyppige landinger.

 • Fangstrate på 1475 kg per time
 • Landet totalt 714 tonn i April
 • 12 landinger
Bilde av Rødholmen

Catchwise · Foto: Rowenta tatt av Frode Adolfsen, Skipslistene

🥉 Harhaug I

Harhaug I kommer seg på pallen med høy fangstrate for sei og leverer gode resultater

 • Fangstrate på 1527 kg per time
 • Landet totalt 108 tonn i April
 • 1 landing
Bilde av Rødholmen

Catchwise · Foto: Harhaug I tatt av Pål Stian Eriksen, Skipslistene

Kolmulefisket i April

Kolmulefisket går mot slutten, og de fartøyene som har utmerket seg i kolmulefisket i April inkluderer:

badge

🥇 Dyrnesvåg

Dyrnesvåg dominerer med imponerende effektivitet i bruk av flytetrål, og leverer solide fangstmengder av kolmule. Vi gratulerer!

 • Fangstrate på 2971 kg per time
 • Landet totalt 971 tonn i April
 • 2 landinger
Bilde av Rødholmen

Catchwise · Foto: Dyrnesvåg tatt av Trond Refsnes, Skipslistene

🥈 Fiskebank

Fiskebank oppnår en av de høyeste fangstratene for kolmule. Det liker vi! Ikke mye som skiller første og andreplass her.

 • Fangstrate på 2942 kg per time
 • Landet totalt 612 tonn i April
 • 1 landing
Bilde av Rødholmen

Catchwise · Foto: Fiskebank tatt av Morten Vika, Skipslistene

🥉 Piraja

Piraja viser god kapasitet i fiske med flytetrål, og fanger kolmule med effektiv og bærekraftig praksis.

 • Fangstrate på 1690 kg per time
 • Landet totalt 860 tonn i April
 • 3 landinger
Bilde av Rødholmen

Catchwise · Foto: Piraja tatt av Trond Refsnes, Skipslistene