Fisk bedre med data

Fyll kvota mer effektivt. Finn den riktige fisken, med mindre tid og diesel.

hero image

Tillit fra ledende aktører

Strand RederiAsbjørn SelsbaneBåraguttBluewild

Hvorfor Catchwise?

Catchwise leverer verktøykassen for å optimalisere fiskerioperasjoner. Øk fangsteffektiviteten og reduser drivstofforbruket med datadrevne beslutninger.

Catchwise

For skipper

Alt du trenger for å gå rett på fisken.

Bedre SAT-AIS

Kartlag om fangstforhold

Presise værkart

Historisk fangstdata

Kom i gang
Catchwise

For rederi

Datadrevet driftsplanlegging.

Færre bomturer

Mer presis planlegging

Sammenligne fartøy

Mål effektivitet

Kom i gang

Hva brukerene sier

Hør fra noen av brukerene våre om hvilken verdi de får fra tjenesten.

Alt på ett sted

Catchwise har samlet milliarder datapunkter om fiskeri og fangstforhold for å gi deg innsikten du trenger. Full not, mindre knot.

Følg fartøy i sanntid

Internasjonal SAT-AIS med over 4000 fartøy og bedre oppdateringsfrekvens med flere satelitter. I Catchwise kan du se fangstaktivitet på slepestreken med kunstig intelligens.

Utviklet sammen med skippere, for skippere.

Funksjonene under er utviklet i samarbeid med skippere og har blitt testet ut over lengre tid på havet.

Finn temperatursensitive arter på bunnen

I Julen 2024 testet vi våre estimerte bunntemperaturer sammen med trålflåten, der vi sammenlignet temperaturen som ble målt på trålposen med temperaturene i kartet. De fleste avvikene var mellom 0.1 og 0.5 grader - presist nok til å finne optimale temperaturlommer for hyse og blåkveite.

Se beiteområdene til silda

I Mai 2024 lanserte vi et nytt kartlag for den pelagiske flåten for å kunne se raudåte og dyreplankton 4 dager frem i tid på Europeisk sokkel for fisket av Nordsjøsild.

Presise strømvarsler

Mange skippere meldte at gode kartlag og varsler for havstrøm frem i tid var svært ønsket. Vi benytter presise værmodeller som gir havstrøm time for time opp til 5 dager frem i tid.

Hva er nytt i Catchwise?

Vi forbedrer tjenesten hver dag for å gi deg det beste fiskeriet.

Effektivitetsrapport for mai 2024

Les mer

1 Jun 2024

Nyhet! Se dyreplankton (raudåte) i kartet

Les mer

29 May 2024

Hold deg oppdatert 👇
– Målet vårt er å bli yr.no for fiskeri, en slags værmelding for hvilke områder det er størst sjanse for å få fisk av en bestemt art.– Målet vårt er å bli yr.no for fiskeri, en slags værmelding for hvilke områder det er størst sjanse for å få fisk av en bestemt art.Catchwise omtalt av NCC for beste løsning ved prediksjon av fangst med AICatchwise vinner FishAI: Sustainable Commercial Fishing Competition 2022

Økt fiskerieffektivitet for et mer bærekraftig fiske 🦭

Vi vil at alle norske rederier skal ha tilgang på verdien og innsikten fra havdata, uten at du skal trenge å hyre en analytiker.

Catchwise reduserer tid brukt på å lete etter fisk - mer fangst for mindre drivstoff.

Lønnsomt for rederiene. Bra for miljøet.