16 April 2024

Slepestreker med fangstaktivitet 📈

Nå blir slepestrekene i Catchwise enda bedre! Se fangstaktivitet på selve streken bakover i tid. Velg om du vil se fart på slepestrekene. Vi har også forbedret oppdateringsfrekvensen med SAT-AIS for flere områder.
Nytt i Catchwise:

🛰️ Forbedret dekningsgrad og oppdateringsfrekvens.

📈 Slepestreker med fangstaktivitet (ERS og estimert).

🏎️ Valg om å se fart på slepestrek.

Skrevet av

Tomas Roaldsnes

Kristian Andersen Hole

Se demo av den nye funksjonaliteten 👇

Tomas viser deg hvordan du kan se fangstaktivitet og fart på slepestrekene i Catchwise.

Hvordan kan jeg se fangstaktivitet på slepestrekene?

I menyen til venstre kan du nå se innstillinger for slepestrekene. Her kan du velge mellom å se fangstaktivitet og fart på slepestrekene. Velg 90 dager bakover i tid for å se hvordan et fartøy har fisket de siste 3 måndene.

ai slepestreker

Du vil nå se aktivitet på slepestreken. Farge representerer art og størrelse representerer vekt.

ai fangstoperasjoner

Hvordan får dere data om fangstoperasjoner?

Data fra fangstoperasjoner er enten estimert ved hjelp av AI eller fra tilgjengelige ERS meldinger. Estimerte fangstoperasjoner inneholder mindre informasjon enn ERS. Vi jobber med å forbedre datakvaliteten for estimerte fangstoperasjoner.

ai slepestreker

Merk at historiske ERS meldinger har en forsinkelse på 30 dager.

ai slepestreker

Se fart på slepestreken

Velger du 'Fart' i menyen vil du se fart på slepestrekene i form av en farge bak streken.
ai fangstoperasjoner