11 November 2023

Bunntemperatur er nå tilgjengelig i kartet.

Bunntemperatur i kartet har i lang tid vært det mest etterspurte kartlaget fra trålskippere. Det er derfor svært gledelig at vi kan meddele at bunntemperatur er tilgjengelig i kartet fra i dag av.
Nytt i Catchwise:
🥶 Kartlag med bunntemperatur

Skrevet av

Tomas Roaldsnes

bunntemperatur i kartet

Testes i samarbeid med utvalgte skippere i vinter.

Bunntemperatur er tiltenkt sammen med en større produktoppdatering som kommer tidlig på nyåret, men vi lanserer litt tidligere i samarbeid med noen utvalgte skippere for å se om de estimerte bunntemperaturene er nøyaktige nok til å kunne benyttes for trålfiske.
Vi henter ut daglig oppdatert bunntemperatur, som estimeres ut i fra større og testede modeller om havet som brukes innen forskning. Vi vil fremmover fokusere på å gjøre funksjonaliteten bedre å bruke på havet og redusere databruk så mye som mulig.
Oppdatering:
Første rapportering fra skipper er at bunntemperaturen kun differerer med 0,1 grader fra det som er målt på trålen.
bunntemperatur på forskjellige posisjoner

Du finner bunntemperatur under Kartlag → Havbunn → Bunntemperatur i livekartet ✨