Full oversikt. Alltid.

Se posisjoner på andre fartøy, slepelinjer, havbunn og værkart.
Catchwise gir deg full oversikt over fiskefeltet.
Fartøy fra AIS og satellitt
Se fartøy i sanntid på kartet. AIS er inkludert, satellitt er kan aktiveres for Enterprise-kunder.
Historiske slepestreker
Se hvordan andre fartøy har fisket i området de siste 7 dagene.
Kartlag for fiskeri
Se kartlag for fiskeri, som gyteområder, vind og mer.

Akkurat nå. Bakover i tid.

Posisjon og informasjon om fartøy oppdateres hvert 15. sekund. I tillegg til live data, kan du se slepestreker for alle fartøy opptil 7 dager bakover i tid. Slepestrekene inneholder informasjon om fartøyets fart, kurs og posisjon.
Slepestreker

Dypet i detalj.

Se detaljerte dybdekart for store deler av det norske havområdet.
Detaljert havbunn

Mer enn bare fartøy.

Se værkart for vind, bølger og strøm. I tillegg kan du se kartlag med informasjon om fiskeri, som gyteområder, fiskerigrenser og mer.
Kartlag