Nøkkeltall og informasjon om hele den norske flåten.

Catchwise gir deg en komplett oversikt over alle fartøy som fisker i den norske sonen. Fra total fangstmengde til kvotestatus og fangsteffektivitet, leverer vi de detaljerte dataene du trenger for å forstå dynamikken i flåten.
Full Fartøysprofil
Søk opp og finn all nødvendig informasjon om ethvert fartøy i den norske sonen, inkludert spesifikke nøkkeltall.
Detaljert fangstdata
Utforsk detaljert fangstdata for hvert fartøy, inkludert total fangstmengde, artsfordeling og kvotestatus.
Effektivitetsindikatorer
Mål fangsteffektiviteten for hvert fartøy med data som fangst per tauetime og fangst per nautiske mil.

Helhetlig oversikt med fartøysprofiler.

Med Catchwise kan du søke opp hvert fartøy i den norske fiskeflåten og finne omfattende informasjon. Fra grunnleggende fartøydata til spesifikke nøkkeltall - få innsikt i alle detaljer du trenger.
fartoyprofiler på iphone

Analyser effektivitet mot resten av flåten.

Med Catchwise kan du analysere fangsteffektiviteten for hvert fartøy ved hjelp av detaljerte data som fangst per tauetime og fangst per nautiske mil. Disse nøkkeltallene kan bidra til å avdekke muligheter for forbedring og vekst.