Søk opp informasjon om et fartøy

Gir detaljert informasjon om et enkelt fiskefartøy. Merk at noe av dataen blir påvirket av 30 dager forsinkelse på ERS meldinger